L'objectiu tècnic principal del Projecte és el desenvolupament de nous productes tèxtils intel·ligents orientats a donar solució a la necessitat del tractament preventiu i cosmètic de les principals patologies del peu. Això es farà mitjançant l'aditivació dels materials, tant en la fabricació del fil com en els processos d'acabat i, a més, es realitzaran productes concebuts perquè durant el seu procés de fabricació la petjada ecològica sigui el menor possible, tenint en compte aspectes com la relació cost-efectivitat terapèutica per a cada material, o ja sigui mitjançant la utilització de productes reciclats i / o naturals en la fabricació dels materials, a més de sostenibles amb el Medi Ambient..

En aquest context, l'objectiu principal de l'actual projecte és ajudar a les empreses que formen part del consorci d'investigació a desenvolupar nous productes d'alt valor afegit que els facilitin millorar les seves xifres de venda en un futur pròxim i ser així més competitives. Tot això a través de la incorporació de nous materials nanoestructurats i l'estudi dels sistemes de teixidura per a l'òptim control en les variables que conformen el teixit de les peces sanitàries que es desenvoluparan al llarg del projecte.

En definitiva, s'ha establert com a objectiu tècnic general al DESENVOLUPAMENT DE NOUS PRODUCTES TÈXTILS ORIENTATS A DONAR SOLUCIÓ A LES PRINCIPALS PATOLOGIES DEL PEU MITJANÇANT LA FABRICACIÓ DE PRODUCTES PEL TRACTAMENT PREVENTIU, TERAPÈUTIC I COSMÈTIC D':

  • Peu diabètic.
  • Peu sec.
  • Isquèmia / Insuficiència arterial.
  • Hiperhidrosi (sudoració excessiva).
  • Insuficiència Venosa.
  • Peu d'atleta (Fongs, Pudor …).

La durada del projecte és de tres anys i mig, amb inici al maig de 2012 i finalització al desembre de 2015 durant els quals les empreses treballaran els principals problemes que presenten aquestes patologies per resoldre i proposar, de la millor manera possible, productes terapèutics i cosmètics adequats a cadascuna de les patologies des d'una perspectiva actual i en plena consonància amb la Moda.